Καλως ήλθατε στον Οργανισμό Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Νέα τηλέφωνα και έδρα

E-mail Εκτύπωση

Ο Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σας ενημερώνει ότι τα νέα στοιχεία επικοινωνίας του είναι:

ΟΕΠΕΚ

Τσόχα 36 Αθήνα ,  Τ.Κ. 115 21 

Τηλ : 210 6458295 (12 γραμμές), Fax : 210 6458085

 

Μεταφορά Εδρας

E-mail Εκτύπωση

Ο Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών μεταφέρεται στην νέα του έδρα ,

Τσόχα 36 Αθήνα (πρώην εγκαταστάσεις Ε.Ι.Ν.).

Κατα την διάρκεια της μεταφοράς δεν θα λειτουργούν οι τηλεφωνικές γραμμές .

Για επείγοντα θέματα μπορείτε να καλείτε στο 6936 813307  

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

E-mail Εκτύπωση

Στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Λυκείων στο αντικείμενο: “ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (PROJECT)”», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο και έχει ως αντικείμενο δράσεις επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών της Α΄ Τάξης του Λυκείου, οι οποίοι θα αναλάβουν τις Ερευνητικές Εργασίες (Project) και θα χρειαστεί να επιμορφωθούν στις αρχές της «βιωματικής», «ομαδο-συνεργατικής» και διερευνητικής διδασκαλίας ο ΟΕΠΕΚ σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1/12-01-2012 Απόφαση του Δ.Σ. ΟΕΠΕΚ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργουένα (1) άτομο για την εκτέλεση έργου Οικονομικής και Λογιστικής υποστήριξης των δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της παραπάνω Πράξης

Αναλυτικά ..

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

E-mail Εκτύπωση

 Στο πλαίσιο της Πράξης «Εισαγωγική Επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2011-2012», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο και υλοποιεί Πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης με στόχο την ομαλή ένταξη των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών στην εκπαίδευση, προσφέροντάς τους απαραίτητα εφόδια που αφορούν το επιστημονικό μέρος και τη διδακτική μεθοδολογία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και τις οργανωτικές δομές του εκπαιδευτικού συστήματος ο ΟΕΠΕΚ σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1/12-01-2012 Απόφαση του Δ.Σ. ΟΕΠΕΚ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου δύο (2) άτομα για την εκτέλεση έργου Οικονομικής και Λογιστικής υποστήριξης των δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της παραπάνω Πράξης

Αναλυτικά...

     
    
    
    

Επισκεπτες

Έχουμε 12 επισκέπτες συνδεδεμένους