Θεσμοθετημένες και νέες μορφές επιμόρφωσης: Προς αναζήτηση συνέργειας και καλών πρακτικών

Παρασκευή, 04 Μάρτιος 2011 07:00 800 Ολοημερα - Εκδηλώσεις
Εκτύπωση
AddThis

2η Διημερίδα του Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών(ΟΕΠΕΚ)

Παρασκευή 11  και Σάββατο 12 Μαρτίου 2011

 Πλήρες Πρόγραμμα....