Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Θεσμοθετημένες και νέες μορφές επιμόρφωσης: Προς αναζήτηση συνέργειας και καλών πρακτικών

E-mail Εκτύπωση

2η Διημερίδα του Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών(ΟΕΠΕΚ)

Παρασκευή 11  και Σάββατο 12 Μαρτίου 2011

 Πλήρες Πρόγραμμα.... 

 

Επιλεγέντες Επιμορφωτές Προγραμμάτων Υποδοχής και Ένταξης

E-mail Εκτύπωση

 Ανακοίνωση ονομάτων επιλεγέντων επιμορφωτών του διαγωνισμού 639/01-09-2010 του έργου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα)–Η Μετάβαση : Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών νέων ειδικοτήτων  και δασκάλων στα δημοτικά σχολεία»για την επιμόρφωση των  εκπαιδευτικώνπου θα διδάξουν στα προγράμματα υποδοχής και ένταξης μαθητών από Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ), οι οποίοι δεν διαθέτουν επαρκή σχετική γνώση και εμπειρία, μετά από απόφαση που λήφθηκε κατά την 13/19-4-2011 συνεδρίαση του ΔΣ του ΟΕΠΕΚ

Περισσοτερα...
 

Πρακτικά της 1ης Διημερίδας του ΟΕΠΕΚ

E-mail Εκτύπωση

Διαβάστε τα πρακτικά της 1ης Διημερίδας του ΟΕΠΕΚ:

Εισαγωγική επιμόρφωση: Ανάδειξη καλών πρακτικών, διερεύνηση προβλημάτων και ανίχνευση προοπτικής

  Εξώφυλλο σε μορφή Pdf      Πρακτικά σε μορφή Pdf

   


Σελίδα 3 από 19