Καλως ήλθατε στον Οργανισμό Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

E-mail Εκτύπωση

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ Ο.ΕΠ.ΕΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ»

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 4 μήνες, με δυνατότητα παράτασης κατά 3 μήνες μετά από απόφαση της αναθέτουσας Αρχής.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  (237.390,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23% και 193.000,00 ευρώ άνευ ΦΠΑ).

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η χαμηλότερη τιμή

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : Δευτέρα 18 Ιουλίου 2011

Πλήρες κείμενο

     
    
    
    

Επισκεπτες

Έχουμε 32 επισκέπτες συνδεδεμένους