Καλως ήλθατε στον Οργανισμό Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Αναβάθμιση περιοχής αρχείων των Ερευνητικών Εργασιών (Project)

E-mail Εκτύπωση

Αφορά τους εκπαιδευτικούς που παρακολούθησαν την επιμόρφωση για τις ερευνητικές εργασίες (Project)

Το όριο μεταμόρφωσης αρχείων αναβαθμίστηκε σε 10 ανά 24 ώρες . Το υλικό για τις ερευνητικές εργασίες (project) θα το βρείτε στο μενού ΕΡΓΑ ΟΕΠΕΚ->Ερευνητικές Εργασίες (Project) -> Αρχεία  ή κάνοντας κλίκ εδώ και δεν απαιτείται να εγγραφείτε για να το κατεβάσετε. 

 

Καθορισμός αμοιβής επιμορφωτών κ.λπ.» για το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Εισαγωγική Επιμόρφωση»

E-mail Εκτύπωση

Κοινή Υπουργική Απόφαση, όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2193/30-9-2011, με θέμα τον καθορισμό αμοιβής επιμορφωτών κ.λπ.» για το επιμορφωτικό πρόγραμμα της κατηγορίας πράξης «Εισαγωγική Επιμόρφωση» του σχολικού έτους 2010−2011 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση».

Πλήρες κείμενο

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

E-mail Εκτύπωση

Στο πλαίσιο της Πράξης «Εισαγωγική Επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2011-2012», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο και υλοποιεί Πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης με στόχο την ομαλή ένταξη των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών στην εκπαίδευση, προσφέροντάς τους απαραίτητα εφόδια που αφορούν το επιστημονικό μέρος και τη διδακτική μεθοδολογία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και τις οργανωτικές δομές του εκπαιδευτικού συστήματος o ΟΕΠΕΚ σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 36η/24-11-2011 Απόφαση του Δ.Σ. ΟΕΠΕΚ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου δύο (2) άτομα για την εκτέλεση έργου Οικονομικής και Λογιστικής υποστήριξης των δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της παραπάνω Πράξης.

Πλήρες κείμενο 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

E-mail Εκτύπωση

Στο πλαίσιο της Πράξης «Εισαγωγική Επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2011-2012», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο και υλοποιεί Πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης με στόχο την ομαλή ένταξη των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών στην εκπαίδευση, προσφέροντάς τους απαραίτητα εφόδια που αφορούν το επιστημονικό μέρος και τη διδακτική μεθοδολογία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και τις οργανωτικές δομές του εκπαιδευτικού συστήματος o ΟΕΠΕΚ σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 36η/24-11-2011 Απόφαση του Δ.Σ. ΟΕΠΕΚ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου δύο (2) άτομα για την εκτέλεση έργου Τεχνικής υποστήριξης των δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της παραπάνω Πράξης. 

Πλήρες κείμενο

 

     
    
    
    

Επισκεπτες

Έχουμε 20 επισκέπτες συνδεδεμένους