Καλως ήλθατε στον Οργανισμό Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Υλικό για τις Ερευνητικές Εργασίες "Project"

E-mail Εκτύπωση

Ο Ο.ΕΠ.ΕΚ. κατανοώντας το αυξημένο ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών για τις ερευνητικές εργασίες «PROJECT» ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για τις ημερίδες και τα σεμινάρια επιμορφωτικού χαρακτήρα που έχουν ήδη υλοποιηθεί από τους διάφορους εκπαιδευτικούς φορείς και ενώσεις καθώς  και για τις όποιες επιμορφώσεις πρόκειται να πραγματοποιηθούν στο προσεχές χρονικό διάστημα.

Για όσους επιθυμούν, το υλικό από τις παρουσιάσεις είναι διαθέσιμο στο site του Ο.ΕΠ.ΕΚ. πατώντας εδώ

Επισημαίνεται ότι πρόκειται για υλικό που έχει παραχθεί από τους συγκεκριμένους φορείς με δική τους πρωτοβουλία.

 

Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για τη Μεταφορά Υλικοτεχνικού Εξοπλισμού

E-mail Εκτύπωση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για το έργο  Μεταφορά Υλικοτεχνικού Εξοπλισμού με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 12/12/2011, ώρα 14.00 μ.μ. στα γραφεία του ΟΕΠΕΚ

Αντικείμενο της Πρόσκλησης είναι η επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει το έργο της μεταφοράς της υλικοτεχνικής υποδομής του Ο.ΕΠ.ΕΚ :

-από το κτίριο που στεγάζεται και το οποίο ευρίσκεται επί της Τρίτης Σεπτεμβρίου 42, 3 όροφοι και 1 δώμα.

-σε κτίριο και λοιπά σημεία που θα υποδείξει ο Ο.ΕΠ.ΕΚ εντός των ορίων του Δήμου Αθηναίων και σε ακτίνα 15 χιλιομέτρων.

Τα αντικείμενα που περιλαμβάνει η υλικοτεχνική υποδομή του Ο.ΕΠ.ΕΚ, περιγράφονται αναλυτικώς στο Παράρτημα της παρούσας Πρόσκλησης.

Πλήρες κείμενο πρόσκλησης

Παράρτημα (Αναλυτική απογραφή)

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ του ΑΡΘΡΟΥ 55 του Ν.3966/2011 (ΦΕΚ τ.Α 118/24-6-2011)

E-mail Εκτύπωση

Με  το  άρθρο  55  του  Ν.3966/2011  (ΦΕΚ  τ.Α  118/24-5-2011) θεσπίσθηκαν ειδικές προϋποθέσεις, οι οποίες, από την δημοσίευση του νόμου και εφεξής (από τις 24-5-2011), πρέπει να πληρούνται, ώστε δημόσιοι υπάλληλοι (πρωτίστως εκπαιδευτικοί) να μπορούν να συνάπτουν  συμβάσεις ιδιωτικού έργου, για να παρέχουν υπηρεσίες σε συγχρηματοδοτούμενα έργα. Στην ουσία, όπως επισημαίνεται και στην αιτιολογική έκθεση του εν λόγω νόμου, με το ως άνω άρθρο 55 τέθηκαν για πρώτη φορά εύλογοι «περιορισμοί στην παροχή υπηρεσιών  για  την  παραγωγή  εκπαιδευτικού,  επιμορφωτικού  ή
 επιστημονικού έργου από εκπαιδευτικούς και δημοσίους υπαλλήλους προς φορείς του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα στο πλαίσιο  συγχρηματοδοτούμενων  πράξεων  των  Επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και για παροχή υπηρεσιών, οι οποίες είναι ανεξάρτητες από τα καθήκοντα της θέσης τους» (βλ. Αιτιολογική έκθεση Ν 3966/2011, σελ. 17).

Πλήρες κείμενο

 

Θεσμοθετημένες και νέες μορφές επιμόρφωσης - Προς αναζήτηση συνέργειας και καλών πρακτικών

E-mail Εκτύπωση

altΕίναι διαθέσιμο το βιβλίο " Θεσμοθετημένες και νέες μορφές επιμόρφωσης - Προς αναζήτηση συνέργειας και καλών πρακτικών ". 

Μπορείτε να το κατεβάσετε κάνοντας κλικ στην εικόνα

 

 

     
    
    
    

Επισκεπτες

Έχουμε 34 επισκέπτες συνδεδεμένους