Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Λυκείων στο αντικείμενο: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΈΣ ΕΡΓΑΣΊΕΣ (PROJECTS) Σεπτέμβριος 2011 - Συμμετοχή

Τετάρτη, 07 Σεπτέμβριος 2011 11:39 Ερευνητικές εργασίες (PROJECT) - Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις
Εκτύπωση
AddThis

Σας ενημερώνουμε ότι, στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης του Επιμορφωτικού Προγράμματος: «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Λυκείων στο αντικείμενο Ερευνητικές Εργασίες (projects)», έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για επιμορφωτές και επιμορφούμενους, με μεγάλη ανταπόκριση από την εκπαιδευτική κοινότητα:

Αιτήσεις υποψήφιων επιμορφωτών: 670

Αιτήσεις υποψήφιων επιμορφούμενων:10213

Τα ονόματα όσων επιλεγούν, θα αναρτηθούν στην παρούσα ιστοσελίδα, μετά την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2011.