Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Ανάθεση Έργου Τεχνικής Υποστήριξης

Τετάρτη, 20 Απρίλιος 2011 14:33 800 Ολοημερα - Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις
Εκτύπωση
AddThis

Στο πλαίσιο της Πράξης

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεία 21ου αιώνα) – Η Μετάβαση : Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών νέων ειδικοτήτων και δασκάλων στα δημοτικά σχολεία»,

ο ΟΕΠΕΚ  προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ένα (1) άτομο για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης των δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της παραπάνω Πράξης.

Πλήρες κείμενο