Εξωτερική Αξιολόγηση Νέου Σχολείου 2011

Τετάρτη, 02 Φεβρουάριος 2011 02:00 800 Ολοημερα - Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις
Εκτύπωση
AddThis

Προκήρυξηανακοινώσεις  Πρόχειρου Διαγωνισμού Επιλογής Αναδόχου για την Εξωτερική Αξιολόγηση του Προγράμματος “ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Η Μετάβαση: Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών νέων ειδικοτήτων και δασκάλων στα δημοτικά σχολεία”

Πλήρες κείμενο...