ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ Π.Ε.Κ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Δευτέρα, 06 Ιούνιος 2011 12:17 800 Ολοημερα - Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις
Εκτύπωση
AddThis

Τη Δευτέρα, 30 και την Τρίτη, 31 Μαΐου 2011, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία από τον Οργανισμό Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.) πρόγραμμα επιμόρφωσης για τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται στις Τάξεις Υποδοχής και τα Φροντιστηριακά Τμήματα των σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας. Ως γνωστό, οι τάξεις και τα τμήματα αυτά αφορούν ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες (Ε.Κ.Ο.), όπως αλλοδαπούς, παλιννοστούντες και Ρομά μαθητές. Η επιμόρφωση πραγματοποιήθηκε στα Περιφερειακά Κέντρα Επιμόρφωσης (Π.Ε.Κ) της χώρας. Είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιείται οργανωμένη και συστηματική επιμόρφωση για αυτούς τους εκπαιδευτικούς.

        Της επιμόρφωσης αυτής προηγήθηκε επιμόρφωση  επιμορφωτών, που πραγματοποιήθηκε στην έδρα του Ο.ΕΠ.ΕΚ. Η επιμόρφωση στα Π.Ε.Κ. βασίστηκε στο μακρόχρονο έργο Ομάδας Εργασίας του Ο.ΕΠ.ΕΚ. και στα πλούσια επιμορφωτικά υλικά (επιμορφωτή και επιμορφούμενου) που παρήχθησαν (έντυπα και ηλεκτρονικά). Η μεθοδολογία της επιμόρφωσης ήταν βιωματική και συμμετοχική. Είχε δε πρακτικό χαρακτήρα, ώστε να είναι χρήσιμη στους εκπαιδευτικούς.