Διημερίδα, Αθήνα, 13 & 14 Ιανουαρίου 2011

Παρασκευή, 04 Φεβρουάριος 2011 02:00 Εισαγωγικη Επιμορφωση - Εκδηλώσεις
Εκτύπωση
AddThis

Εισαγωγική Επιμόρφωση:

Ανάδειξη καλών πρακτικών, διερεύνηση προβλημάτων και ανίχνευση προοπτικής

Πρόγραμμα...