Πρακτικά της 1ης Διημερίδας του ΟΕΠΕΚ

Τετάρτη, 30 Μάρτιος 2011 11:10 Εισαγωγικη Επιμορφωση - Υλικό
Εκτύπωση
AddThis

Διαβάστε τα πρακτικά της 1ης Διημερίδας του ΟΕΠΕΚ:

Εισαγωγική επιμόρφωση: Ανάδειξη καλών πρακτικών, διερεύνηση προβλημάτων και ανίχνευση προοπτικής

  Εξώφυλλο σε μορφή Pdf      Πρακτικά σε μορφή Pdf