ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Παρασκευή, 14 Οκτώβριος 2011 11:59 Εισαγωγικη Επιμορφωση - Ανακοινώσεις - Προκήρύξεις
Εκτύπωση
AddThis

Στο πλαίσιο της Πράξης «Εισαγωγική Επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2011-2012» ο Ο.ΕΠ.ΕΚ. σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 33η/13-10-2011 Απόφαση του Δ.Σ. του ΟΕΠΕΚ, ενδιαφέρεται για τη σύναψη σύμβασης έργου με έναν (1) Δικηγόρο για την παροχή νομικής υποστήριξης στο πλαίσιο υλοποίησης της παραπάνω Πράξης ...

Πλήρες κείμενο