Εκπαιδευτικό Υλικό (ΕΑΕΠ 800 Ολοήμερα Δημοτικά)

Τετάρτη, 27 Απρίλιος 2011 12:54 ΤΠΕ - Υλικό
Εκτύπωση
AddThis

Υλικό για την επιμορφωση των εκπαιδευτικών πληροφορικής που θα διδάξουν στα 800 ολοήμερα δημοτικά σχολεία με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)