Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη

Σάββατο, 20 Νοέμβριος 2010 11:48 ΤΠΕ - Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις
Εκτύπωση
AddThis

1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - Επικαιροποίηση & Εμπλουτισμός Μητρώου ΚΣΕ    Περισσότερα...

2. Ανακοίνωση 2ης περιόδου επιμόρφωσης Β' επιπέδου     Περισσότερα...

3. Παράταση προθεσμίας υποβολής απαιτούμενων παραστατικών , εντύπων κλπ τεκμηρίωσης υλοποίησης προγραμμάτων    Περισσότερα...