Ανακοίνωση απόφασης

Παρασκευή, 28 Ιανουάριος 2011 02:00 ΤΠΕ - Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις
Εκτύπωση
AddThis

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Περί Παράτασης Προθεσμίας Υποβολής Προσφορών στο Διαγωνισμό

"Υλοποίηση της εκπαίδευσης επιμορφωτών στα πανεπιστημιακά κέντρα επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ)"

 ΑΠΟΦΑΣΗ ...