Διευθέτηση Οικονομικών Εκκρεμοτήτων ΚΣΕ

Δευτέρα, 20 Δεκέμβριος 2010 12:10 ΤΠΕ - Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις
Εκτύπωση
AddThis

Όσον αφορά τη διευθέτηση των οικονομικών εκκρεμοτήτων των συντελεστών των ΚΣΕ, σας ενημερώνουμε ότι έχει ήδη ξεκινήσει η σχετική διαδικασία ελέγχου των παραστατικών που έχουν υποβληθεί. Η αποπληρωμή προβλέπεται να ξεκινήσει στις αρχές Ιανουαρίου 2011 για όσα ΚΣΕ έχουν αποστείλει πλήρη στοιχεία, σύμφωνα με τις οδηγίες εκκαθάρισης ΚΣΕ Α' Περιόδου και τις οδηγίες διακίνησης συμβάσεων ΚΣΕ Α' Περιόδου