ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Δευτέρα, 06 Ιούνιος 2011 13:54 ΤΠΕ - Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις
Εκτύπωση
AddThis

Στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο και για τον συντονισμό και την υποστήριξη του Υποέργου «1» ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (Ο.ΕΠ.ΕΚ.) σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 18/26-5-2011 Απόφαση του Δ.Σ.Ο.ΕΠ.ΕΚ., προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου δύο (2) άτομα ως εξειδικευμένο προσωπικό με συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα οποία περιγράφονται στο παρακάτω αρχείο:

Πλήρες Κείμενο