Νέα τηλέφωνα και έδρα

Τετάρτη, 25 Ιανουάριος 2012 15:32 Νέα - Τελευταία Νέα
Εκτύπωση
AddThis

Ο Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σας ενημερώνει ότι τα νέα στοιχεία επικοινωνίας του είναι:

ΟΕΠΕΚ

Τσόχα 36 Αθήνα ,  Τ.Κ. 115 21 

Τηλ : 210 6458295 (12 γραμμές), Fax : 210 6458085