Καθορισμός αμοιβής επιμορφωτών κ.λπ.» για το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Εισαγωγική Επιμόρφωση»

Πέμπτη, 24 Νοέμβριος 2011 17:42 Νέα - Τελευταία Νέα
Εκτύπωση
AddThis

Κοινή Υπουργική Απόφαση, όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2193/30-9-2011, με θέμα τον καθορισμό αμοιβής επιμορφωτών κ.λπ.» για το επιμορφωτικό πρόγραμμα της κατηγορίας πράξης «Εισαγωγική Επιμόρφωση» του σχολικού έτους 2010−2011 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση».

Πλήρες κείμενο