Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Αποτελέσματα Επιλογής Επιμορφούμενων στο αντικείμενο: «Ερευνητικές Εργασίες (project)»

E-mail Εκτύπωση

Αποτελέσματα επιλογής και κατανομής των επιμορφούμενων στα ΠΕΚ στο πλαίσιο του προγράμματος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Γενικού Λυκείου, στο αντικείμενο: «Ερευνητικές Εργασίες (project)»(Απόφαση 21/17.06.2011 Δ.Σ Ο.ΕΠ.ΕΚ.)

Αρχείο αποτελεσμάτων

 

 


Σελίδα 19 από 19