Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Διαγωνισμός επιλογής αναδόχου για την εξωτερική αξιολόγηση προγράμματος (ΙΙ)

E-mail Εκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: “ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (PROJECT)”»

πλήρες κείμενο ...

 

Δελτίο Τύπου : Δεύτερη φάση της επιμόρφωσης που πραγματοποίησε ο Ο.ΕΠ.ΕΚ για τα ολοήμερα δημοτικά σχολεία

E-mail Εκτύπωση

Αθήνα, 22-3-2011

Ο Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ), σε συνεργασία με τα 16 Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.) της χώρας, πραγματοποίησε τις 2 τελευταίες εβδομάδες τη δεύτερη φάση της επιμόρφωσης/συνάντηση ανατροφοδότησης (6 ωρών), στο πλαίσιο της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών νέων ειδικοτήτων (Καλλιτεχνικών, Μουσικής, Θεατρικής Αγωγής και Πληροφορικής) στα oλοήμερα δημοτικά σχολεία Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος (ΕΑΕΠ). Επιμορφώθηκαν 2300 εκπαιδευτικοί.

Περισσοτερα...
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ του ΑΡΘΡΟΥ 55 του Ν.3966/2011 (ΦΕΚ τ.Α 118/24-6-2011)

E-mail Εκτύπωση

Με  το  άρθρο  55  του  Ν.3966/2011  (ΦΕΚ  τ.Α  118/24-5-2011) θεσπίσθηκαν ειδικές προϋποθέσεις, οι οποίες, από την δημοσίευση του νόμου και εφεξής (από τις 24-5-2011), πρέπει να πληρούνται, ώστε δημόσιοι υπάλληλοι (πρωτίστως εκπαιδευτικοί) να μπορούν να συνάπτουν  συμβάσεις ιδιωτικού έργου, για να παρέχουν υπηρεσίες σε συγχρηματοδοτούμενα έργα. Στην ουσία, όπως επισημαίνεται και στην αιτιολογική έκθεση του εν λόγω νόμου, με το ως άνω άρθρο 55 τέθηκαν για πρώτη φορά εύλογοι «περιορισμοί στην παροχή υπηρεσιών  για  την  παραγωγή  εκπαιδευτικού,  επιμορφωτικού  ή
 επιστημονικού έργου από εκπαιδευτικούς και δημοσίους υπαλλήλους προς φορείς του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα στο πλαίσιο  συγχρηματοδοτούμενων  πράξεων  των  Επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και για παροχή υπηρεσιών, οι οποίες είναι ανεξάρτητες από τα καθήκοντα της θέσης τους» (βλ. Αιτιολογική έκθεση Ν 3966/2011, σελ. 17).

Πλήρες κείμενο

 

Αποτελέσματα Πρόσκλησης για Εκπαίδευση επιμορφωτών Β'Επιπέδου στο ΠΑΚΕ Βορείου και Νοτίου Αιγαίου

E-mail Εκτύπωση

1 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02
2 ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ03
3 ΖΕΡΛΕΝΤΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΕ04
4 ΜΑΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ04
5 ΜΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ02
6 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ03
7 ΠΕΡΒΟΛΑΡΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕ03
8 ΠΕΡΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ04
9 ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ03
 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

E-mail Εκτύπωση

Στο πλαίσιο της Πράξης «Εισαγωγική Επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2011-2012», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο και υλοποιεί Πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης με στόχο την ομαλή ένταξη των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών στην εκπαίδευση, προσφέροντάς τους απαραίτητα εφόδια που αφορούν το επιστημονικό μέρος και τη διδακτική μεθοδολογία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και τις οργανωτικές δομές του εκπαιδευτικού συστήματος ο ΟΕΠΕΚ σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1/12-01-2012 Απόφαση του Δ.Σ. ΟΕΠΕΚ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ένα (1) άτομο για την εκτέλεση έργου Μηχανογραφικής υποστήριξης των δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της παραπάνω Πράξης

Αναλυτικά ..

 


Σελίδα 6 από 19