Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

E-mail Εκτύπωση

Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε τα ακόλουθα:

Α) αν η παρεχόμενη διατροφή (μπουφέ) αφορά συνεχή κάλυψη (παρουσία σερβιτόρου για συνεχή τροφοδοσία καθημερινά καθ’ όλη τη διάρκεια του σεμιναρίου και πόσα τεμάχια ανά επιμορφούμενο θα πρέπει να συμπεριλάβουμε στην προσφορά μας καφέ – νερό ή αναψυκτικό – σάντουιτς ) ή σε περίπτωση κάλυψης μόνο στα διαλείμματα πόσα διαλείμματα προβλέπονται ανά σεμινάριο ανά ημέρα και πόσα τεμάχια ανά επιμορφούμενο θα πρέπει να συμπεριλάβουμε στην προσφορά μας καφέ – νερό ή αναψυκτικό – σάντουιτς   

Β) τη διάρκεια κάθε τμήματος ( παρακαλούμε επιβεβαιώστε αν είναι 4 ώρες, για 3-4 ημέρες εβδομαδιαία, για 4 μήνες ή 18 εβδομάδες και συνολική διάρκεια κάθε τμήματος 350 ώρες )

Η παρεχόμενη διατροφή δεν αφορά σε συνεχή κάλυψη και δεν είναι απαραίτητη η παρουσία σερβιτόρου σε όλη τη διάρκεια του σεμιναρίου. Τα σεμινάρια λαμβάνουν χώρα απογευματινές ώρες και όσον αφορά στη διάρκειά τους ισχύει το άρθρο Α.1 της Διακήρυξης.

Η προσφορά τεμαχίων πέραν των ελαχίστων βάσει της Διακήρυξης, δηλαδή πάνω από ένα τεμάχιο ανά άτομο, ανήκει στη διακριτική ευχέρεια του υποψηφίου αναδόχου.

Προβλέπεται ένα διάλειμμα στο μέσο κάθε σεμιναρίου.

 

Ηχητικά αποσπάσματα και υλικό Ημερίδας για την Εισαγωγική Επιμόρφωση 2011-2012

E-mail Εκτύπωση

Ηχητικά αποσπάσματα και υλικό από την ημερίδα για την Εισαγωγική Επιμόρφωση 2011-2012 ( Τρίτη, 30 Αυγούστου, 2011)

Κατεβαστε το υλικό (powerpoint & word) από την ημερίδα

(πατήστε πάνω στα link για να ακούσετε τις αντίστοιχες ομιλίες)

Περισσοτερα...
 

Μεταφορά Εδρας

E-mail Εκτύπωση

Ο Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών μεταφέρεται στην νέα του έδρα ,

Τσόχα 36 Αθήνα (πρώην εγκαταστάσεις Ε.Ι.Ν.).

Κατα την διάρκεια της μεταφοράς δεν θα λειτουργούν οι τηλεφωνικές γραμμές .

Για επείγοντα θέματα μπορείτε να καλείτε στο 6936 813307  

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

E-mail Εκτύπωση

 Στο πλαίσιο της Πράξης «Εισαγωγική Επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2011-2012», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο και υλοποιεί Πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης με στόχο την ομαλή ένταξη των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών στην εκπαίδευση, προσφέροντάς τους απαραίτητα εφόδια που αφορούν το επιστημονικό μέρος και τη διδακτική μεθοδολογία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και τις οργανωτικές δομές του εκπαιδευτικού συστήματος ο ΟΕΠΕΚ σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1/12-01-2012 Απόφαση του Δ.Σ. ΟΕΠΕΚ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου δύο (2) άτομα για την εκτέλεση έργου Οικονομικής και Λογιστικής υποστήριξης των δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της παραπάνω Πράξης

Αναλυτικά...

 

Παράταση Προσφορών

E-mail Εκτύπωση

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: “ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (PROJECT)”» ΚΑΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΓΙΑ ΝΕΟ∆ΙΟΡΙΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΩΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012»

Περισσοτερα...
 


Σελίδα 4 από 19