Home Διευκρινήσεις Διευκρινίσεις Προκήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού Επιλογής Αναδόχου για την Εξωτερική Αξιολόγηση του Προγράμματος "ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Η Μετάβαση: Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών νέων ειδικοτήτων και δασκάλων στα δημοτικά σχολεία

Διευκρινίσεις Προκήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού Επιλογής Αναδόχου για την Εξωτερική Αξιολόγηση του Προγράμματος "ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Η Μετάβαση: Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών νέων ειδικοτήτων και δασκάλων στα δημοτικά σχολεία

E-mail Εκτύπωση
AddThis

Σχετικά με την παράγραφο 5 του άρθρου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, πρόχειρο διαγωνισμό με τίτλο Εξωτερική αξιολόγηση του προγράμματος «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Η Μετάβαση: Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών νέων ειδικοτήτων και δασκάλων στα δημοτικά σχολεία», παρακαλούμε διευκρινίστε μας τι διαδικασία προτείνετε γιατί, ως μονοπρόσωπη ΕΠΕ, (α) βάσει της κείμενης νομοθεσίας μπορούμε να συντάσσουμε πρακτικά και (β) βάσει του καταστατικού μας  ο νόμιμος εκπρόσωπός μας (που είναι διάφορος του μοναδικού εταίρου) μπορεί να εξουσιοδοτεί τρίτα άτομα για την υποβολή προσφορών.

 

Καμία μονοπρόσωπη εταιρεία δεν υποχρεούται στην προσκόμισηεπικυρωµένου αντίγραφου πρακτικού ή απόφασης του αρµόδιου ∆ιοικητικού Οργάνου του Νοµικού Προσώπου, µε το οποίο εγκρίνεται η συµµετοχή του υποψηφίου αναδόχου φορέα στον διαγωνισµό και στο οποίο µπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή προσφοράς. Κατά τα λοιπά, από τα έγγραφα που προβλέπει η παράγραφος 4 του ιδίου άρθρου, πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη σύσταση του νοµικού προσώπου, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, ποιος δεσµεύει νόµιµα την εταιρία (νόµιµος εκπρόσωπος, δικαίωµα υπογραφής κλπ.) και η θητεία του ή των µελών του διοικητικού οργάνου. 

 

    
    
    
    

Επισκεπτες

Έχουμε 23 επισκέπτες συνδεδεμένους