Home Διευκρινήσεις Διευκρινίσεις ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου "Τεχνικός Σύμβουλος για την υποστήριξη του Ο.ΕΠ.ΕΚ. στο πλαίσιο της πράξης Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε στη διδακτική πράξη

Διευκρινίσεις ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου "Τεχνικός Σύμβουλος για την υποστήριξη του Ο.ΕΠ.ΕΚ. στο πλαίσιο της πράξης Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε στη διδακτική πράξη

E-mail Εκτύπωση
AddThis

 

Παρακαλούμε όπως διευκρινίστε τι εννοείτε με τον όρο «επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 8 ετών»:

Συνεχή απασχόληση για τα τελευταία 8 έτη στις ζητούμενες θέσεις;

Σύνολο Α/Μ απασχόλησης στις ζητούμενες θέσεις = 8 * 12;

Μερική ή σταδιακή απασχόληση στις ζητούμενες θέσεις τα τελευταία 8 έτη;

Απασχόληση σε έργα των οποίων αθροιστικά η χρονική διάρκεια ξεπερνά τα 8 έτη, ανεξάρτητα από τον αριθμό ανθρωπομηνών;

 

Για παράδειγμα, κάποιος που έχει εμπλακεί σε συναφή έργα στις ζητούμενες θέσεις για χρονικό διάστημα 8 ετών και άνω (χρονική διάρκεια ενασχόλησης) αλλά σε part time επίπεδο, καλύπτει τις τιθέμενες απαιτήσεις?

Με τον όρο «επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 8 ετών» νοείται πλήρης ή parttimeαπασχόληση συνολικής διάρκειας 96 ανθρωπομηνών, η οποία δύναται να καλύπτει περίοδο αναφοράς και πέραν των τελευταίων 8 ετών.

Διευκρινίστε με τι είδους έργα καλύπτεται η απαίτηση όσον αφορά την εμπειρία των Εμπειρογνωμόνων σε «Διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών και προμηθειών και παραλαβής αντίστοιχων έργων», με δεδομένο ότι οι ανωτέρω διαδικασίες εμπίπτουν στο αντικείμενο των δημοσίων υπαλλήλων και όχι των εξωτερικών αναδόχων έργων Δημοσίου

Η σχετική εμπειρία αποδεικνύεται με την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για λογαριασμό διαχειριστικών και αναθετουσών Αρχών στα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενα, ακόλουθα αντικείμενα: α) προληπτικό έλεγχο – εξέταση των σταδίων εξέλιξης δημοσίων συμβάσεων κατά τη διαδικασία διακήρυξης και σύναψης σύμβασης β) σύνταξη διακηρύξεων, τευχών δημοπράτησης και συμβάσεων, γ) υποστήριξη στις απαιτούμενες διαδικασίες τήρησης της νομιμότητας και της κανονικότητας των ενεργειών εφαρμογής, δ) υποστήριξη στην ολοκλήρωση των Πράξεων, όπως αυτές περιγράφονται ειδικότερα στο κοινοτικό και εθνικό θεσμικό πλαίσιο και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους.

Διευκρινίστε αν η ζητούμενη εμπειρία στα κάτωθι αντικείμενα «Επιμόρφωση στην εκπαίδευση, Αξιολόγηση επιμορφωτικών προγραμμάτων, Monitoring, Διαδραστικότητα στην εκπαιδευτική διαδικασία, Ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα επιμόρφωσης» (πρώτο Bullet ζητούμενης εμπειρίας για τους εμπειρογνώμονες), μπορεί να καλυφθεί από περισσότερους του ενός Εμπειρογνώμονες, ή αν απαραιτήτως πρέπει ένας (1) Εμπειρογνώμονας να καλύπτει την απαίτηση για 8ετή εμπειρία στο σύνολο των ανωτέρω αντικειμένων. Επίσης, διευκρινίστε αν μπορεί να καλυφθεί η απαίτηση από Εμπειρογνώμονα με αθροιστική εμπειρία 8 ετών στο σύνολο των ανωτέρω αντικειμένων (π.χ. 2 έτη στην επιμόρφωση στην εκπαίδευση + 3 έτη στην αξιολόγηση επιμορφωτικών προγραμμάτων + 1 έτος σε Ευρωπαικά και διεθνή προγράμματα επιμόρφωσης κλπ). Επίσης διευκρινίστε αν η ζητούμενη εμπειρία των εμπειρογνωμόνων πρέπει απαραιτήτως να καλύπτει το σύνολο των ανωτέρω αντικειμένων (δηλαδή αν τα ανωτέρω αντικείμενα συνδέονται συντακτικά με «και» ή με «ή»).

Η ανωτέρω απαίτηση μπορεί να καλύπτεται με έναν ή περισσότερους του ενός εμπειρογνώμονες ως προς τα περιγραφόμενα αντικείμενα, αρκεί κάθε εμπειρογνώνονας να καλύπτει αυτοτελώς την απαίτηση για οκταετή εμπειρία στο αιτούμενο γνωστικό αντικείμενο. Η απαιτούμενη εμπειρία για το σύνολο των εμπειρογνωμόνων πρέπει να καλύπτει όλα τα περιγραφόμενα αντικείμενα.

Διευκρινίσετε αν πρέπει τα ανωτέρω 4 σημεία να καλύπτονται από ακριβώς 4 εμπειρογνώμονες (1 άτομο για το καθένα) ή είναι δυνατόν 1 εμπειρογνώμονας να καλύπτει πάνω από 1 σημεία ή και το αντίστροφο (2 εμπειρογνώμονες να καλύπτουν 1 σημείο).

Η απαιτούμενη εμπειρία δύναται να καλυφθεί αθροιστικά από την προτεινόμενη ομάδα εμπειρογνωμόνων.

Διευκρινίσετε τι νοείται με τον όρο Monitoring στο 1ο ανωτέρω σημείο.

Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των επιμορφωτικών προγραμμάτων.

Διευκρινίσετε τι εννοείτε όσον αφορά την ζητούμενη επαγγελματική εμπειρία του Κύριου Υπευθύνου – Συντονιστή Έργου και ειδικά την φράση «….στην υλοποίηση Πράξεων που αφορούν σε σχεδιασμό, διαχείριση, αξιολόγηση, παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ε.Ε. έργων…». Τα ζητούμενα έργα θα πρέπει να αφορούν κάθε ένα όλα τα ανωτέρω αντικείμενα; Για παράδειγμα ένα έργο Σχεδιασμού Συγχρηματοδοτούμενου έργου καλύπτει τις ανωτέρω απαιτήσεις, ή πρέπει απαραιτήτως να αφορά και «διαχείριση, αξιολόγηση & παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενου έργου»;

Η απαιτούμενη εμπειρία δύναται να καλύπτει αθροιστικά, δια περισσοτέρων υλοποιηθέντων έργων, όλα τα περιγραφόμενα αντικείμενα.

Σύμφωνα με τη Διακήρυξη, και συγκεκριμένα το ΑΡΘΡΟ 5 («Επάρκεια των Υποψηφίων»),

2. Κριτήριο τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας

Να έχουν αποδεδειγμένα ολοκληρώσει με επιτυχία μέσα στην τελευταία τριετία, τρία (3) τουλάχιστον έργα διοίκησης προγραμμάτων/έργων συγχρηματοδοτούμενων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, προϋπολογισμού τουλάχιστον €200.000 πλέον ΦΠΑ έκαστο, εκ των οποίων, τουλάχιστον ένα (1) να αφορά σε παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε έργων εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης. Η τριετία λήγει με την τελευταία ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι με τον όρο «προϋπολογισμού» εννοείτε τον προϋπολογισμό των διακηρύξεων των ζητούμενων έργων (δηλαδή το άμεσα συγκρίσιμο ποσό με τον προϋπολογισμό του παρόντος έργου) και όχι ή το συμβατικό τίμημα.

Με τον όρο προϋπολογισμό νοείται το συμβατικό τίμημα.

 

 

Διευκρινίστε αν για τον υπολογισμό του αναφερόμενου περιορισμού του 30% κριτήριο (Κεφάλαιο IIIάρθρο 4 παρ. 6) είναι τα στοιχεία της 2ης  στήλης («Επωνυμία Εταιρίας» στην οποία απασχολείται) ή τα στοιχεία της 3ης στήλης («σχέσης εργασίας»), δηλαδή αν για το 30% αθροίζεται ο χρόνος των στελεχών που δεν ανήκουν στην εταιρία/ ένωση του/ των προσφερόντων ή αν για το 30% αθροίζεται ο χρόνος των στελεχών που δεν είναι «Μόνιμο Προσωπικό» στην εταιρία/ ένωση του/ των προσφερόντων.

Ο περιορισμός του 30% αφορά αποκλειστικά στο μέρος του έργου που δύναται ο Ανάδοχος να αναθέσει υπεργολαβικά.

Να μας επιβεβαιώσετε ότι στο «Μόνιμο προσωπικό» της κάθε εταιρίας περιλαμβάνονται και τα μόνιμα στελέχη της τα οποία απασχολούνται με συμβάσεις έργου που ανανεώνονται συστηματικά, εκδίδουν Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών και απασχολούνται αποκλειστικά στην συγκεκριμένη εταιρία.

Ως μόνιμο προσωπικό νοούνται οι συμβαλλόμενοι με τον προσφέροντα για την παροχή σε αυτόν υπηρεσιών ή έργου, αορίστου χρόνου, ή ορισμένου χρόνου μόνο στην περίπτωση που η διάρκεια της σύμβασης υπερκαλύπτει το χρόνο εκτέλεσης του παρόντος έργου. Οι υπόλοιποι συμβαλλόμενοι με τον προσφέροντα δύνανται να συμμετάσχουν ως εξωτερικοί συνεργάτες.

Να μας επιβεβαιώσετε ότι τα στελέχη αυτά, δεν νοούνται ως «τρίτοι/ υπεργολάβοι» και ότι η απασχόληση των στελεχών αυτών, δεν κα ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό του περιορισμό του 30% που αναφέρεται ανωτέρω.

Τα μόνιμα στελέχη τα οποία απασχολούνται με συμβάσεις έργου που ανανεώνονται συστηματικά, εκδίδουν Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών και απασχολούνται αποκλειστικά στην συγκεκριμένη εταιρία δεν νοούνται ως τρίτοι/υπεργολάβοι.

Η υλοποίηση επιμορφωτικού προγράμματος Α’ και Β’ επιπέδου από έναν οργανισμό ως Κέντρο Στήριξης της Επιμόρφωσης στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» αποτελεί κώλυμα συμμετοχής στο διαγωνισμό;

Η υλοποίηση μέρους της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» για την οποία προκηρύσσεται ο παρών διαγωνισμός εγείρει ζήτημα ασυμβιβάστου συμμετοχής για τον φορέα που το υλοποιεί.

 

Βάσει του Π.Δ. 118/2007 βάσει του οποίου διενεργείται ο διαγωνισμός η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει τον αριθμό διακήρυξης. Ωστόσο, στο υπόδειγμα της εγγυητικής επιστολής δεν αναφέρεται. Θα πρέπει παρόλα αυτά να τον συμπληρώσουμε;

Σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 4 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΙΙ: ΤΕΧΝΙΚΟΙ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ,

«Οι εγγυήσεις θα πρέπει να είναι συµπληρωµένες σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος Ι της παρούσας».

 

Σύμφωνα με την Διακήρυξη, και συγκεκριμένα το ΑΡΘΡΟ 5 («Επάρκεια των Υποψηφίων»), αναφέρετε:

 «2. Κριτήριο τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας

Να έχουν αποδεδειγμένα ολοκληρώσει με επιτυχία μέσα στην τελευταία τριετία, τρία (3) τουλάχιστον έργα διοίκησης προγραμμάτων/έργων συγχρηματοδοτούμενων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, προϋπολογισμού τουλάχιστον €200.000 πλέον ΦΠΑ έκαστο, εκ των οποίων, τουλάχιστον ένα (1) να αφορά σε παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε έργων εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης. Η τριετία λήγει με την τελευταία ημερομηνία υποβολής των προσφορών».

 Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι έργο Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για την διαχείριση, παρακολούθηση, έλεγχο παραλαβής, διασφάλιση ποιότητας και κλείσιμο υποέργων Επιμόρφωσης Στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης που συγχρηματοδοτήθηκαν από το ΕΚΤ και εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» για λογαριασμό φορέα μη υπαγόμενου στο Υπουργείο Παιδείας καλύπτει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση «παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε έργων εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης».

Το περιγραφόμενο έργο παρουσιάζει συνάφεια με το αιτούμενο βάσει της Διακήρυξης. Επισημαίνεται ότι η αξιολόγηση της πλήρωσης του κριτηρίου τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας ανήκει στα αρμόδια όργανα διενέργειας του διαγωνισμού.

 

 

2. Σύμφωνα με την Διακήρυξη, και συγκεκριμένα την ενότητα Δ («Δ. Οργανωτικό Σχήμα και απαιτούμενα Προσόντα του Τεχνικού Συμβούλου Υποστήριξης»), αναφέρετε:  

  • Τον Κύριο Υπεύθυνο - Συντονιστή του Έργου (ΚΥΣΕ), ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει απαραίτητα):

o    Πανεπιστηµιακό ∆ίπλωµα

o    Αποδεδειγµένη επαγγελµατική εµπειρία τουλάχιστον οκτώ (8) ετών στην υλοποίηση Πράξεων που αφορούν σε σχεδιασµό, διαχείριση, αξιολόγηση, παρακολούθηση συγχρηµατοδοτούµενων από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία της Ε.Ε. έργων, εκ των οποίων τουλάχιστον τα πέντε (5) σε θέση Υπευθύνου ή αναπληρωτή Υπευθύνου έργων υποστήριξης και διαχείρισης συγχρηµατοδοτούµενων από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία της Ε.Ε παρεμβάσεων/προγραμμάτων.

o    Γνώση της αγγλικής γλώσσας

Για τα µέλη της Οµάδας Έργου(δύο (2) µέλη πλήρους απασχόλησης)απαιτούνται:

o    Δίπλωµα σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης και τουλάχιστον τετραετή επαγγελµατική εµπειρία σε θέµατα σχετικά µε το περιεχόµενο του αντικειµένου του παρόντος έργου, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο έτη σε οµάδες υποστήριξης και διαχείρισης έργων συγχρηµατοδοτούµενων από το ΕΚΤ.

Παρακαλούμε διευκρινίστε:

·  Αν τα έργα υποστήριξης και διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ε.Ε. παρεμβάσεων / προγραμμάτων, περιλαμβάνουν και έργα σχεδιασμού συγχρηματοδοτούμενων από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ε.Ε. παρεμβάσεων / προγραμμάτων

·  Ποια θεωρούνται ως θέματα συναφή με το περιεχόμενο του αντικειμένου του παρόντος έργου.

 

Ο όρος «υποστήριξη» αναφέρεται στο σχεδιασµό, αξιολόγηση, παρακολούθηση και ολοκλήρωση των περιγραφόμενων έργων.

Ως αντικείμενο του παρόντος έργου ορίζεται η παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου Υποστήριξης του Ο.ΕΠ.ΕΚ στο πλαίσιο εκτέλεσης εργασιών του ως Δικαιούχου της Πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη».

Θέματα σχετικά με το αντικείμενο του παρόντος έργου είναι τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του Κεφαλαίου ΙΙΙ της προκήρυξης, δηλαδή «έργα διοίκησης προγραμμάτων/έργων συγχρηματοδοτούμενων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία».

Στην προηγούμενη ερώτησή μας, απαντήσατε το εξής:

Διευκρινίστε αν η ζητούμενη εμπειρία στα κάτωθι αντικείμενα «Επιμόρφωση στην εκπαίδευση, Αξιολόγηση επιμορφωτικών προγραμμάτων, Monitoring, Διαδραστικότητα στην εκπαιδευτική διαδικασία, Ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα επιμόρφωσης» (πρώτο Bullet ζητούμενης εμπειρίας για τους εμπειρογνώμονες), μπορεί να καλυφθεί από περισσότερους του ενός Εμπειρογνώμονες, ή αν απαραιτήτως πρέπει ένας (1) Εμπειρογνώμονας να καλύπτει την απαίτηση για 8ετή εμπειρία στο σύνολο των ανωτέρω αντικειμένων. Επίσης, διευκρινίστε αν μπορεί να καλυφθεί η απαίτηση από Εμπειρογνώμονα με αθροιστική εμπειρία 8 ετών στο σύνολο των ανωτέρω αντικειμένων (π.χ. 2 έτη στην επιμόρφωση στην εκπαίδευση + 3 έτη στην αξιολόγηση επιμορφωτικών προγραμμάτων + 1 έτος σε Ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα επιμόρφωσης κλπ). Επίσης διευκρινίστε αν η ζητούμενη εμπειρία των εμπειρογνωμόνων πρέπει απαραιτήτως να καλύπτει το σύνολο των ανωτέρω αντικειμένων (δηλαδή αν τα ανωτέρω αντικείμενα συνδέονται συντακτικά με «και» ή με «ή»).

Η ανωτέρω απαίτηση μπορεί να καλύπτεται με έναν ή περισσότερους του ενός εμπειρογνώμονες ως προς τα περιγραφόμενα αντικείμενα, αρκεί κάθε εμπειρογνώνονας να καλύπτει αυτοτελώς την απαίτηση για οκταετή εμπειρία στο αιτούμενο γνωστικό αντικείμενο. Η απαιτούμενη εμπειρία για το σύνολο των εμπειρογνωμόνων πρέπει να καλύπτει όλα τα περιγραφόμενα αντικείμενα.

Διευκρινίστε αν σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων και όσον αφορά τα ανωτέρω γνωστικά αντικείμενα, θα πρέπει:

·  Να καλύπτονται 96 ανθρωπομήνες εργασιακής εμπειρίας σε «Επιμόρφωση στην   εκπαίδευση» ΚΑΙ

·  Να καλύπτονται 96 ανθρωπομήνες εργασιακής εμπειρίας σε «Αξιολόγηση επιμορφωτικών προγραμμάτων» ΚΑΙ

·  Να καλύπτονται 96 ανθρωπομήνες εργασιακής εμπειρίας σε «Monitoring» ΚΑΙ

·  Να καλύπτονται 96 ανθρωπομήνες εργασιακής εμπειρίας σε «Διαδραστικότητα στην εκπαιδευτική διαδικασία» ΚΑΙ

·  Να καλύπτονται 96 ανθρωπομήνες εργασιακής εμπειρίας σε «Ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα επιμόρφωσης»

αθροιστικά από το σύνολο των εμπειρογνωμόνων που θα προταθούν

 

ή αν η ανωτέρω απαίτηση μπορεί να καλυφθεί με λιγότερο αριθμό ανθρωπομηνών ανά επιμέρους γνωστικό αντικείμενο, αρκεί αθροιστικά η εμπειρία των εμπειρογνωμόνων να είναι μεγαλύτερη των 96 ανθρωπομηνών για το σύνολο των γνωστικών αντικειμένων

 

Aπάντηση

 Η ελάχιστη απαίτηση για τουλάχιστον οκταετή εμπειρία αφορά ξεχωριστά κάθε μια από τις τέσσερις διακριτές θεματικές περιοχές:

  • Επιμόρφωση στην εκπαίδευση, Αξιολόγηση επιμορφωτικών προγραμμάτων, Monitoring, Διαδραστικότητα στην εκπαιδευτική διαδικασία, Ευρωπαικά και διεθνή προγράμματα επιμόρφωσης
  • Διαχείριση έργων εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης συγχρηματοδοτουμένων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
  • Σχεδίαση και παρακολούθηση της υλοποίησης πληροφοριακών συστημάτων και στην αξιοποίηση των ΤΠΕ για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε πολίτες /επιχειρήσεις.
  • Διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών και προμηθειών και παραλαβής αντίστοιχων έργων.

Ειδικά στην πρώτη διακριτή θεματική περιοχή η οκταετής εμπειρία ενός εμπειρογνώμονα μπορεί να τεκμηριώνεται είτε με οκταετή εμπειρία τουλάχιστον σε έναν από τους επιμέρους τομείς που αναφέρονται (επιμόρφωση στην εκπαίδευση ή αξιολόγηση επιμορφωτικών προγραμμάτων, ή monitoring, ή διαδραστικότητα στην εκπαιδευτική διαδικασία ή Ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα επιμόρφωσης), είτε αθροιστικά ως οκταετής εμπειρία του εμπειρογνώμονα σε δύο ή περισσότερους από τους  τομείς αυτούς (πχ 3 έτη εμπειρίας στην επιμόρφωση στην εκπαίδευση ΚΑΙ 5 έτη εμπειρίας στην αξιολόγηση επιμορφωτικών προγραμμάτων).

 

    
    
    
    

Επισκεπτες

Έχουμε 33 επισκέπτες συνδεδεμένους