Καλως ήλθατε στον Οργανισμό Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

E-mail Εκτύπωση

Ο ΟΕΠΕΚ αποφάσισε  την προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση για τη διατροφή των επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ, που υλοποιούνται στις ακόλουθες τέσσερις Περιφέρειες:

1) Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου

2) Περιφέρεια Κρήτης

3) Περιφέρειες Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος, Νομοί Κεφαλληνίας και Ζακύνθου

4) Περιφέρεια Ηπείρου, Ν. Κέρκυρας, Ν. Λευκάδας

 

Πλήρες κείμενο διαπραγμάτευσης

Κείμενο αρχικής διακήρυξης 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

E-mail Εκτύπωση

Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε τα ακόλουθα:

Α) αν η παρεχόμενη διατροφή (μπουφέ) αφορά συνεχή κάλυψη (παρουσία σερβιτόρου για συνεχή τροφοδοσία καθημερινά καθ’ όλη τη διάρκεια του σεμιναρίου και πόσα τεμάχια ανά επιμορφούμενο θα πρέπει να συμπεριλάβουμε στην προσφορά μας καφέ – νερό ή αναψυκτικό – σάντουιτς ) ή σε περίπτωση κάλυψης μόνο στα διαλείμματα πόσα διαλείμματα προβλέπονται ανά σεμινάριο ανά ημέρα και πόσα τεμάχια ανά επιμορφούμενο θα πρέπει να συμπεριλάβουμε στην προσφορά μας καφέ – νερό ή αναψυκτικό – σάντουιτς   

Β) τη διάρκεια κάθε τμήματος ( παρακαλούμε επιβεβαιώστε αν είναι 4 ώρες, για 3-4 ημέρες εβδομαδιαία, για 4 μήνες ή 18 εβδομάδες και συνολική διάρκεια κάθε τμήματος 350 ώρες )

Η παρεχόμενη διατροφή δεν αφορά σε συνεχή κάλυψη και δεν είναι απαραίτητη η παρουσία σερβιτόρου σε όλη τη διάρκεια του σεμιναρίου. Τα σεμινάρια λαμβάνουν χώρα απογευματινές ώρες και όσον αφορά στη διάρκειά τους ισχύει το άρθρο Α.1 της Διακήρυξης.

Η προσφορά τεμαχίων πέραν των ελαχίστων βάσει της Διακήρυξης, δηλαδή πάνω από ένα τεμάχιο ανά άτομο, ανήκει στη διακριτική ευχέρεια του υποψηφίου αναδόχου.

Προβλέπεται ένα διάλειμμα στο μέσο κάθε σεμιναρίου.

 

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών των ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ στην Επιμόρφωση στις Ερευνητικές Εργασίες (Project)

E-mail Εκτύπωση

Σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης μας, που αφορά στην επανάληψη του επιμορφωτικού προγράμματος «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών της Α΄ τάξης των Γενικών Λυκείων στο αντικείμενο Ερευνητικές Εργασίες (Project)», και βάσει του υπ. αρ. 430/4-7-2011 σχετικού εγγράφου του Ειδικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΔΒΜΘ, ενημερώνουμε ότι έχουν πλέον δικαίωμα συμμετοχής στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) και τις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ).

Ως εκ τούτου, οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί μπορούν να συμπληρώσουν τις αντίστοιχες φόρμες ηλεκτρονικής αίτησης επιμορφωτών και επιμορφούμενων που θα βρίσκονται αναρτημένες στον κόμβο μας  από την Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2011 έως και το Σάββατο, 3 Σεπτεμβρίου 2011.

 

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

E-mail Εκτύπωση

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ Ο.ΕΠ.ΕΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ»

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 4 μήνες, με δυνατότητα παράτασης κατά 3 μήνες μετά από απόφαση της αναθέτουσας Αρχής.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  (237.390,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23% και 193.000,00 ευρώ άνευ ΦΠΑ).

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η χαμηλότερη τιμή

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : Δευτέρα 18 Ιουλίου 2011

Πλήρες κείμενο

     
    
    
    

Επισκεπτες

Έχουμε 16 επισκέπτες συνδεδεμένους