Καλως ήλθατε στον Οργανισμό Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Λυκείων στο αντικείμενο: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΈΣ ΕΡΓΑΣΊΕΣ (PROJECTS) Σεπτέμβριος 2011

E-mail Εκτύπωση

Η επιμορφωτική διαδικασία του Προγράμματος θα πραγματοποιηθεί στα 16 Π.Ε.Κ. της χώρας και στα εξακτινωμένα αυτών, την Πέμπτη 22 και την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2011, από τις 9.00 έως τις 18.00.

Στόχος του προγράμματος σε πρώτη φάση είναι να λειτουργήσουν οι επιμορφούμενοι  πολλαπλασιαστικά, στο πλαίσιο της σχολικής τους μονάδας.

Επιθυμητά προσόντα είναι η αποδεδειγμένη εμπειρία στην πραγματοποίηση ερευνητικών  εργασιών (projects) καθώς και η συμμετοχή σε καινοτόμες δράσεις

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέσω Διαδικτύου (Internet), από 19 Αυγούστου 2011 έως και 3 Σεπτεμβρίου 2011, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος. Αιτήσεις που θα  υποβληθούν μετά την προαναφερθείσα ημερομηνία δε θα ληφθούν υπόψη.

Το πρόβλημα που υπήρχε στο σύστημα με αποτέλεσμα να μην γίνεται δεκτή η αλλαγή ΠΕΚ στις αιτήσεις των επιμορφούμενων λύθηκε, και παρακαλούμε να ελέγξετε τις αιτήσεις σας.

 

Το προσωπικό του Ο.ΕΠ.ΕΚ. δεν μπορεί να τροποποιήσει ή διαγράψει οποιαδήποτε αίτηση, ή στοιχείο βιογραφικού. Μόνο ο χρήστης, ο οποίος είναι και ο αποκλειστικά υπεύθυνος,  μπορεί να το κάνει αυτό.

Μπορείτε  να κάνετε αίτηση είτε ως επιμορφωτής είτε ως επιμορφούμενος αλλά όχι και τα δύο.

Σημειώνουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν λαμβάνεται υπόψη η χρονική σειρά υποβολής της αίτησης

 

Πρόσκληση Επιμορφωτών

Πρόσκληση Επιμορφούμενων

Υποβολή Αίτησης μέσω Πληροφοριακού συστήματος

 

     
    
    
    

Επισκεπτες

Έχουμε 25 επισκέπτες συνδεδεμένους