Καλως ήλθατε στον Οργανισμό Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

E-mail Εκτύπωση

Στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Λυκείων στο αντικείμενο: “ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (PROJECT)”», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο ο Ο.ΕΠ.ΕΚ. σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 36η/24-11-2011 Απόφαση του Δ.Σ. ΟΕΠΕΚ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ένα (1) άτομο για την εκτέλεση έργου μηχανογραφικής υποστήριξης δικτύου πληροφορικής των δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της παραπάνω Πράξης.

Πλήρες κείμενο

     
    
    
    

Επισκεπτες

Έχουμε 27 επισκέπτες συνδεδεμένους