Καλως ήλθατε στον Οργανισμό Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

E-mail Εκτύπωση

 Στο πλαίσιο της Πράξης «Εισαγωγική Επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2011-2012» η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο ο (Ο.ΕΠ.ΕΚ.) προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ένα (1) άτομο στη διοίκηση και τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης και των διαδικασιών της Πράξης ως προς την οικονομική και λογιστική παρακολούθηση των δαπανών του έργου του Αναθέτοντα Φορέα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 «Συντονισμός και Επιστημονική Παρακολούθηση του Έργου»...

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

E-mail Εκτύπωση

Στο πλαίσιο της Πράξης «Εισαγωγική Επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2011-2012» ο Ο.ΕΠ.ΕΚ. σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 33η/13-10-2011 Απόφαση του Δ.Σ. του ΟΕΠΕΚ, ενδιαφέρεται για τη σύναψη σύμβασης έργου με έναν (1) Δικηγόρο για την παροχή νομικής υποστήριξης στο πλαίσιο υλοποίησης της παραπάνω Πράξης ...

Πλήρες κείμενο

 

Υλικό για τις ερευνητικές εργασίες (project)

E-mail Εκτύπωση

Αφορά τους εκπαιδευτικούς που παρακολούθησαν την επιμόρφωση για τις ερευνητικές εργασίες (Project)

Το υλικό για τις ερευνητικές εργασίες (project) είναι αναρτημένο στο www.oepek.gr και δεν απαιτείται να εγγραφείτε για να το κατεβάσετε. Ο μόνος περιορισμός είναι ότι, για τεχνικούς λόγους, υπάρχει όριο μεταφόρτωσης τριών αρχείων κάθε 24 ώρες. 

Τα αρχεία θα τα βρείτε στο μενού ΕΡΓΑ ΟΕΠΕΚ->Ερευνητικές Εργασίες (Project) -> Αρχεία  ή κάνοντας κλίκ εδώ

 

ΕΠΕΙΓΟΝ !!! Αναβολή Προγράμματος Επιμόρφωσης στις Ερευνητικές Εργασίες (Project)

E-mail Εκτύπωση

Σας ενημερώνουμε ότι, εξ αιτίας των κωλυμάτων που προκύπτουν από πολλαπλές απεργιακές κινητοποιήσεις και για να μη διαταραχτεί η λειτουργία των σχολείων στο ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς, το προγραμματισμένο για την Πέμπτη 22 και Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις Ερευνητικές Εργασίες (Projects)  αναβάλλεται για το Σάββατο 1 και Κυριακή 2 Οκτωβρίου.

     
    
    
    

Επισκεπτες

Έχουμε 26 επισκέπτες συνδεδεμένους